Aplikasi Sistem Pengurusan Pendidikan Johor dan kesemua submodul di bawahnya (e-Takwim, e-KGSK dan Sarana) telah berpindah ke server yang baru. URL terkini bagi aplikasi tersebut ialah :

http://jpnjohor.moe.gov.my/sppj