Sektor Pendidikan Islam

Sektor ini terdiri daripada 3 unit:

•Unit Pengurusan Pendidikan Islam

•Unit Pengurusan Institusi Pendidikan Agama

•Unit Operasi Dakwah

 

Carta Organisasi

 

Objektif

• Meningkatkan kompetensi dan pengalaman semua pegawai di Sektor Pendidikan Islam dalam bidang pengurusan pendidikan sebagai pakar rujuk kepada pengurus-pengurus sekolah (Pengetua dan Guru Besar).

• Memberi bimbingan secara berterusan kepada guru Pendidikan Islam dan Bahasa Arab untuk meningkatkan kualiti pengurusan pengajaran dan pembelajaran.

• Memastikan guru Pendidikan Islam dan Bahasa Arab menerima latihan secara hands-on secukupnya dalam pelbagai bidang untuk meningkatkan pengurusan pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan pentadbiran.

• Membudayakan kajian tindakan dalam pengurusan pendidikan untuk melahirkan pelbagai kaedah kepemimpinan dan pengurusan pendidikan yang kreatif, berkualiti dan berinovasi.

• Membangunkan personaliti guru-guru Pendidikan Islam dan Bahasa Arab bagi melahirkan murid-murid yang berilmu, beriman, beramal , berakhlak mulia dan versatile.

• Memperkasa pasukan jurulatih utama untuk membantu dan memberi bimbingan kepada guru-guru Pendidikan Islam dan Bahasa Arab melalui latihan dan bimbingan yang berterusan.

 

Fungsi

 

1. Pengurusan Pendidikan Islam

A. Merancang, menyelaras, mengurus dan menilai pelaksanaan operasi Pendidikan Islam dan Bahasa Arab serta segala keperluan yang berkaitan dengannya:-

♦Merancang, menyelaras, mengurus, dan menilai serta mengawal pengoperasian dan mesyuarat-mesyuarat utama yang berkaitan dengan pelaksanaan Pendidikan Islam dan Bahasa Arab

♦Merancang, menyelaras dan mengurus maklum balas berhubung pelaksanaan operasi dan mesyuarat-mesyuarat yang berkaitan dengan pelaksanaan operasi Pendidikan Islam dan Bahasa Arab

♦Merancang, menyelaras dan mengurus hal ehwal keperluan Guru Pendidikan Islam dan Bahasa Arab di Institusi Pendidikan

♦Merancang, menyelaras dan mengurus serta menilai peningkatan kualiti program-program Sektor Pendidikan Islam (SPI) dan kualiti pelaksanaan operasi Pendidikan Islam dan Bahasa Arab

♦Mengumpul, menganalisis dan mengurus data/maklumat personel dan program yang berkaitan dengan pelaksanaan operasi Pendidikan Islam dan Bahasa Arab

 

B. Merancang, menyelaras, mengurus dan mengawal selia pengurusan sumber manusia, pengurusan kewangan, perkhidmatan dan pentadbiran:-

♦Merancang, menyelaras dan mengurus hal ehwal pengurusan, perkhidmatan dan pentadbiran SPI.

♦Menyelaras dan mengurus hal ehwal perkhidmatan personel di SPI dan IPA.

♦Merancang, menyelaras dan mengurus hal ehwal kewangan

♦Menyelaras dan mengurus sistem aplikasi ICT / portal

 

2. Pengurusan Institusi Pendidikan Agama

A. Merancang, menyelaras dan mengurus keperluan serta pengoperasian Instutusi Pendidikan Agama (IPA) JPN dari aspek pentadbiran sekolah, pengurusan guru dan murid serta penyelarasan Kelas Aliran Agama (KAA):-

♦Merancang, menyelaras, mengurus dan menilai urusan pentadbiran IPA dan pelaksanaan operasi yang berkaitan dengannya

♦Merancang, menyelaras, mengurus dan menilai pelaksanaan urusan kurikulum agama di IPA

♦Merancang, menyelaras, mengurus dan menilai pelaksanaan urusan hal ehwal murid, sukan dan kokurikulum di IPA

♦Merancang, menyelaras, mengurus dan menilai pelaksanaan urusan hal ehwal guru IPA

♦Merancang, menyelaras, mengurus dan menilai pelaksanaan urusan KAA

 

B. Merancang, menyelaras dan mengurus pelaksanaan program pembangunan Pendidikan Islam dan Bahasa Arab dalam aspek penyelidikan dan pendokumentasian:-

♦Merancang, menyelaras, mengurus dan menilai aktiviti penyelidikan terhadap pelaksanaan Pendidikan Islam dan Bahasa Arab serta menilai pencapaiannya

♦Merancang, mengurus dan menilai aktiviti penjanaan idea, penataran dan penyebarluasan dapatan kajian mengenai Pendidikan Islam dan Bahasa Arab melalui kursus, seminar, konvensyen dan bengkel

 

C. Merancang, menyelaras, mengurus dan menilai bantuan, perolehan, penyediaan perkhidmatan dan pembangunan IPA dan bantuan SAR KAFA serta Institusi Pendidikan yang melaksanakan program Pendidikan Islam dan Bahasa Arab:-

♦Merancang, mengurus, menyelaras dan menilai urusan bantuan, perolehan dan penyediaan perkhidmatan di IPA JPN dan institusi pendidikan yang melaksanakan program Pendidikan Islam dan Bahasa Arab.

♦Merancang, menyelaras, mengurus dan menilai bantuan pembangunan fizikal IPA dan Institusi Pendidikan yang melaksanakan program Pendidikan Islam.

♦Merancang, menyelaras, mengurus dan menilai Bantuan Kewangan. KPM kepada SAR KAFA

 

3.Pengurusan Operasi Dakwah

A. Merancang, menyelaras, mengawal, mengurus dan menilai pelaksanaan dasar dan operasi program dakwah dan kepimpinan untuk murid, guru, pegawai dan kakitangan JPN:-

♦Merancang, menyelaras, mengawal, mengurus dan menilai program dakwah dan operasi Majlis Kegiatan Dakwah Islamiah Sekolah-Sekolah Malaysia (MAKDIS).

♦Merancang, menyelaras, mengawal, mengurus dan menilai program kepimpinan Islam.

♦Merancang, menyelaras, mengawal, mengurus dan menilai program kawalan akidah dan pemikiran Islam.

 

B. Merancang, menyelaras, mengawal, mengurus dan menilai pelaksanaan program pengembangan syiar Islam dan pengukuhan budaya Islam kepada Murid, Guru, Pegawai dan Kakitangan JPN:-

♦Merancang, menyelaras, mengawal, mengurus dan menilai program pembangunan akhlak dan pengembangan syiar Islam

♦Merancang, menyelaras, mengawal, mengurus dan menilai program pengukuhan budaya dan nilai Islam.

 

Kami mempunyai 2 tetamu dan tiada ahli di talian

© 2012 Jabatan Pelajaran Kelantan » Kemaskini pada 22/12/2013
Paparan terbaik : Mozilla Firefox 15.0 / Google Chrome 23 dan ke atas (1200 x 800 pixels) | Menyokong Paparan Mobil

Dasar Keselamatan | Dasar Privasi | Penafian| Hakcipta

Peperiksaan 2014

pratetap
Gaya utama
Corak
Warna
Tukar
Text Size
Tetapan Lalai
Besarkan Saiz Teks
Kurangkan Saiz Teks
Blog KPM
Hubungi Kami Di Facebook
RSS Feed Kami