GeMS

GeMS

(Gerakan Menjulangi Sarawak)

Pengenalan

GeMS ialah nama singkatan bagi Gerakan Menjulangi Sarawak. Gerakan ini merupakan pengurusan strategik bijaksana untuk meningkatkan kuantiti dan kualiti pencapaian murid serta melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan di Sarawak.

Secara umum, Gerakan Menjulangi Sarawak (GeMS) 2011-2015 menekankan enam perkara utama iaitu peningkatan kualiti kepimpinan, pengurusan, dan pentadbiran; pembangunan modal insan; peningkatan bilangan sekolah yang mencapai sekurang-kurangnya band 4 dalam ranking NKRA; peningkatan usaha bagi merapatkan jurang pendidikan; peningkatan kualiti guru serta peningkatan bilangan sekolah yang menunjukkan peningkatan dalam ranking NKRA. Dalam gerakan ini seluruh warga pendidik terlibat dalam mengenal pasti fokus, isu utama, strategi dan merangka pelan tindakan bagi mencapai setiap KPI output dan KPI outcome yang dikenal pasti.

MUAT TURUN DOKUMEN GeMS 2011 - 2015

  • Bahagian I

Pengenalan Perancangan GeMS 2011-2015 

Perutusan Pengarah Pelajaran Sarawak 

Senarai Kandungan

  • Bahagian II
 

Muat turun semua Teras - Bahagian ii - Teras GeMS

  • Bahagian III
   
© Jabatan Pendidikan Sarawak 2014