PPD Sepang

Garis Panduan 1BestariNet

Garis Panduan 1BestariNet

 

GARIS PANDUAN UNTUK PIHAK SEKOLAH BAGI PEMASANGAN CPE/PERALATAN PROJEK 1BESTARINET

 

SEBELUM PEMASANGAN

1.    Sekolah perlu memahami bahawa Projek 1BestarNet adalah projek jalur lebar capaian internet bagi semua sekolah untuk mengakses bahan pembelajaran dengan menggunakan platform VLE.

2.    Projek ini mempunyai 2 elemen iaitu:

2.1Pemasangan capaian internet menggunakan peralatan Customer Premise Equipment (CPE) yang terdiri daripada:

2.1.1                            Peralatan ZOOM, (bilangan adalah bergantung kepada kajian pihak kontraktor di mana semua kawasan utama iaitu makmal komputer, bilik guru, pejabat pengurusan dan pentabdbiran sekolah, pusat sumber,  dan common area boleh mencapai internet termasuk kawasan asrama jika asrama dalam kawasan sekolah), Standard bilangan ZOOM adalah 3+1.

2.1.2                            4G Dongle, di mana bilangan alat ini ditetapkan 20 unit bagi setiap sekolah. Alat ini akan digunakan di kawasan-kawasan yang tiada akses kepada LAN Fizikal  sekolah dan tiada liputan wireless ZOOM contohnya seperti kelas, bilik guru, surau, asrama dan sebagainya.

2.2Akses kepada Vrtual Learning Enviromen (VLE). VLE  hendaklah boleh diakses melalui talian internet yang dipasang di sekolah. Sila pastikan akses ke VLE atau akses internet diperolehi sebelum pihak kontraktor meninggalkan premis sekolah.

3.    Skop projek juga adalah termasuk membuat dan memastikan Rangkaian Dalaman Setempat atau LAN sedia ada di sambungkan ke CPE dan boleh berfungsi dan dapat mencapai internet. Di samping itu, pihak syarikat juga akan memastikan peralatan komputer sekolah yang tidak termasuk dalam sistem LAN sedia ada dapat mencapai Internet dengan menggunakan penyelesaian syarikat sendiri berdasarkan dapatan kajian mereka.

4.    Sebelum kerja-kerja pemasangan dijalankan, pihak syarikat melalui kontraktor yang dilantik akan membuat kajian keperluan di sekolah. Pihak sekolah dikehendaki memberikan kerjasama dalam perkara berkenaan.

5.    Memastikan bahawa pihak pembekal telah memperoleh kebenaran dari pihak Jabatan Pelajaran Negeri untuk masuk ke kawasan sekolah.

6.    Mendapatkan tarikh yang sesuai untuk proses kajian keperluan/pemasangan peralatan CPE dimana pihak pembekal akan membuat temu janji atau tarikh yang sesuai dengan wakil sekolah sebelum dibuat.

7.    Memastikan pembekal yang datang membuat kajian keperluan/pemasangan adalah wakil sah kontraktor yang dilantik oleh KPM dengan mengambil tindakan berikut:

7.1Mendapatkan pengesahan dari PPD/JPN atau KPM jika timbul keraguan.

7.2Memastikan kontraktor membawa surat atau menggunakan pengenalan diri bagi projek 1BestariNet.

7.3Menghubungi talian help desk Projek 1Bestarinet jika berlaku keraguan. Talian helpdesk 1BestariNet ialah 018-799 8787.

7.4Meminta apa-apa surat atau dokumen berkaitan  dengan projek 1Bestarinet dari kontraktor yang hadir untuk membuat kajian keperluan/pemasangan.

7.5Pihak pembekal akan memaklumkan kepada pentadbir sekolah bahawa mereka adalah pembekal yang dilantik untuk membuat kajian keperluan/pemasangan peralatan/CPE bagi projek 1BestariNet.

8.    Sekolah perlu memahami proses dalam perkara 1, 2 dan 3 maka pihak sekolah boleh membenarkan pihak kontraktor membuat kajian keperluan/pemasangan peralatan CPE di premis sekolah.

9.    Sekolah perlu melantik seorang guru atau kakitangan untuk memastikan pemasangan dilakukan mengikut standard yang telah ditetapkan.

10.Memastikan pihak pembekal senantiasa mempamerkan tanda pengenalan diri yang menyatakan bahawa mereka adalah pembekal yang dilantik untuk membuat kajian keperluan/pemasangan peralatan Projek 1BestariNet.

11.Pihak sekolah perlu berbincang dengan kontraktor untuk mengenal pasti tempat-tempat yang dicadangkan untuk pemasangan peralatan/CPE seperti di Pejabat  Pentadbiran Sekolah, Makmal Komputer, Bilik Guru dan sebagainya semasa kajian keperluan dijalankan.

12.Mengenalpasti punca sambungan elektrik bagi memudahkan pemasangan ZOOM. Sila pastikan bahawa pihak kontraktor menggunakan sambungan (extension cable sendiri) dari punca kuasa yang tidak dikongsi dengan peralatan lain atau dedicated switch atau extension switch berasingan.

 

 

 

 

SEMASA PEMASANGAN

1.    Sebelum penyerahan pihak sekolah dinasihati agar memastikan pemasangan dibuat dengan baik dan sempurna di mana tiada memberikan kesan bahaya kepada pengguna.

2.    Pihak pembekal akan menyediakan semua dokumen iaitu Sijil Akuan Penerimaan (SAP) dan Sijil Pemasangan dan Pengujian (SPP) yang berkaitan untuk disemak dan disahkan oleh pihak sekolah bagi memastikan komputer atau notebook sekolah boleh akses ke internet dan VLE.

3.    Pemasangan peralatan/CPE di lokasi yang ditetapkan perlu dipersetujui oleh pihak sekolah. Wakil pihak sekolah dikehendaki memastikan pemasangan dibuat mengikut ketetapan yang berikut:

3.1Peralatan/CPE dipasang di lokasi yang telah ditetapkan/dipersetujui.

3.2 Sila pastikan pihak pembekal menggunakan/menyediakan soket elektrik (dedicated socket) yang berasingan dan khusus untuk  kegunaan peralatan/CPE sahaja.

3.3Semua konfigurasi untuk mendapatkan akses internet perlu dibuat dengan sempurna oleh pihak pembekal.

3.4Wakil pihak sekolah perlu membuat uji lari (akses internet, kelajuan internet mencapai tahap yang telah ditetapkan, uji lari pada web-web tertentu seperti www.youtube.com, www.moe.gov.my, www.google.com,  http://eduwebtv.com/v2/home/) pada pemasangan yang dibuat di semua lokasi peralatan/CPE.

3.5Memastikan pihak pembekal memberi panduan/taklimat ringkas berkenaan peralatan/CPE tersebut kepada wakil pihak sekolah supaya pihak sekolah memahami fungsi peralatan tersebut. Antara maklumat peralatan CPE yang perlu diketahui oleh pihak sekolah ialah:

3.5.1     Pengenalan kepada SSID bagi setiap ZOOM yang dipasang.

3.5.2     Alamat IP bagi setiap ZOOM dan isername/password

3.5.3     Network Key bagi setiap ZOOM berkenaan.

3.5.4     Akaun Pengguna untuk mengakses ke Internet menggunakan 4G Dongle.

3.6Memastikan pemasangan peralatan CPE oleh pihak pembekal mempunyai ciri-ciri keselamatan pada peralatan/CPE yang dipasang (cth: jeriji/kotak besi) yang boleh dikunci bagi mengelakkan sebarang kerosakan/gangguan/kehilangan.

3.7Pihak sekolah perlu memastikan bahawa peralatan tersebut adalah sentiasa dalam keadaan sedia guna (Always on ) bagi memudahkan akses oleh semua pengguna dan memudahkan pihak KPM/pembekal membuat pemantauan status keadaan peralatan/CPE.

3.8Pihak pembekal dikehendaki menyediakan pelekat yang dipamerkan dengan jelas, menyatakan bahawa peralatan/CPE tersebut adalah sentiasa dalam keadaan sedia guna (Always on) –beserta dengan -dokumen panduan kepada pengguna.

 

SELEPAS PEMASANGAN

1.    Pihak sekolah perlu membuat pengujian capaian internet secara berulang kali pada semua peralatan/CPE yang telah dipasang di semua lokasi dengan:

1.1Memastikan sekolah menerima 3 + ZOOM atau mengikut dapatan kajian keperluan pemasangan dan memastikan semua ZOOM berfungsi dengan baik.

1.2Memastikan komputer atau notebook di kawasan sekolah mendapat akses dari ZOOM

1.3Memastikan ZOOM dipasang/dihidupkan sepanjang masa (Always on).

2.    Pihak sekolah mempunyai masa sehingga maksima 30 hari untuk membuat pengujian capaian internet selepas pihak kontraktor membuat pemasangan ZOOM di sekolah.  Dalam tempoh tersebut pihak sekolah boleh menghubungi pihak kontraktor untuk mengemukakan sebarang aduan. Sila pastikan nama kontraktor, syarikat kontraktor, alamat kontratkor dan nombor talipon kontraktor yang dapat dihubungi.

3.    Selepas tempoh maksima 30 hari pihak sekolah perlu menghubungi PPD atau JPN memaklumkan bahawa capaian internet  menggunakan 1Bestarinet berfungsi dengan baik.

4.    Mendapatkan talian hotline atau email atau nombor talian helpsdesk bagi sebarang aduan atau pertanyaan berkaitan dengan capaian jalur lebar 1Bestarinet.

5.    Pihak pembekal dikehendaki menyediakan semua dokumen yang berkaitan untuk disemak dan disahkan oleh pihak sekolah.

6.    Memastikan pihak pembekal menyediakan Manual Pengguna Lengkap sebagai panduan kepada pihak sekolah.

7.    Seorang wakil oleh pihak sekolah perlu dilantik untuk mengawal selia peralatan/CPE yang dibekalkan. Pihak sekolah juga dikehendaki memastikan peralatan CPE diuruskan penyimpanan/agihannya dengan baik kerana status peralatan tersebut ialah dipinjamkan kepada pihak sekolah oleh syarikat pembekal.

8.    Pihak sekolah dikehendaki memberi notis pemberitahuan kepada pihak Pejabat Pelajaran Daerah atau Jabatan Pelajaran Negeri yang menyatakan bahawa pemasangan peralatan/CPE bagi Projek 1BestariNet telah disempurnakan setelah tempoh maksima 30 hari selepas pemasangan dibuat. Rujuk perkara 2 dalam tajuk SELEPAS PEMASANGAN.

9.    Memastikan pihak kontraktor telah memberikan taklimat  rengkas kepada wakil sekolah bagaimana untuk akses ke internet

10.Memastikan pihak kontraktor menyediakan dokumen,penerangan dan latihan bagi Akses kepada VLE :

a.    URL VLE atau alamat VLE

b.    Nama pengguna

c.    Kata lalulan

d.    Peranan setiap pengguna VLE

Nota ICT

 

 

Pengurusan Tertinggi

HJ MAT JAH 

HJ MAT JAH BIN ROSLAN

 

shahrol nizam 

EN. SHAHRUL NIZAM BIN ROHANI